Nieuws

Verdeel mest slim over percelen bij lagere giften

Gepubliceerd op
18 januari 2018

Is het beter verdelen van mest de sleutel bij de huidige lagere bemestingsnormen? Deze vraag staat centraal tijdens de themadag op 15 februari 2018 in Nijkerk van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen. Verschillende sprekers uit onderzoek en praktijk zullen hun visie en ervaring geven op de verdeling van mest en kunstmest tussen gewassen en percelen, binnen gewassen, en verdeling over het jaar. Met als doel het realiseren van optimale ruwvoeropbrengsten bij de huidige bemestingsnormen.

Eén van de inleiders op deze dag is Jaap Schröder van Wageningen University & Research. Hij legt de focus tijdens deze middag op de verdeling van mest tussen maïs- en grasland. ‘In het verleden waren meststoffen geen beperkende factor voor veehouders. Zij beschikten over mest wat onbeperkt aangevuld kon worden met kunstmest. Er was dus voldoende input van meststoffen waardoor ondernemers altijd iets meer konden geven’’, zegt Schröder. Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw werd dit aan banden gelegd. In 1987 kwam de eerste mestwetgeving. ‘Vanaf dat moment gingen veehouders meer nadenken over hoe ze de percelen zo optimaal mogelijk zouden kunnen bemesten binnen de bemestingsnormen’, merkt Schröder op. Door de jaren heen zijn de bemestingsnormen steeds verder aangescherpt, waardoor slimmer en effectiever bemesten essentieel is. Het optimaal verdelen van de meststoffen over de percelen maakt hier onderdeel van uit.

Mest verdelen tussen mais- en grasland

Als ondernemers start je in de eerste maanden van het jaar met het opstellen van het bemestingsplan. Hierin bereken je op bedrijfsniveau hoeveel mest je beschikbaar hebt voor je totale bedrijf. ‘Deze mest kun je dan naar eigen inzicht verdelen over de verschillende percelen op basis van gewasbehoeften. ‘Ervaringen uit praktijkprojecten geven de indruk dat er best wat minder mest op het maïsland ten gunste van de mestgift op grasland gegeven kan worden. Dit is zeker zo als de mais verbouwd wordt op gescheurd grasland’, meent Schröder. Dit komt de kwaliteit van het gras ten goede. Vooral nieuw ingezaaid grasland kan wel wat extra meststoffen gebruiken voor de ontwikkeling van het nieuwe wortelstelsel.
Naast de verdeling over gewassen, is ook de verdeling over percelen belangrijk. Verschillen in de bodemvruchtbaarheid van percelen is daarbij richtinggevend. Ook dat komt ruimschoots aan bod tijdens de themadag. Daarom is er aandacht voor de tool ‘Perceelsverdeler’ vanuit het project Koeien & Kansen. Deelnemers aan dit project doen praktijkervaring op met deze tool, waarmee ze de mest nauwkeurig op perceelniveau kunnen verdelen. Tijdens deze middag krijg je veel praktisch informatie, waarmee je direct in de praktijk aan de slag kunt.

Meer informatie en aanmelden

Wilt u meer weten over deze themadag. Bezoek de pagina: Mest verdelen: de sleutel bij lagere bemestingsnormen. Hier vind je ook het volledige programma met alle deelnemende experts. Of meld je hier direct aan voor deelname.