Over Verantwoorde Veehouderij

Verantwoorde Veehouderij is een platform voor innovatieve kennis voor een duurzame veehouderij. Dit platform vindt haar oorsprong rond 2005. Toen stelde het ministerie van LNV subsidie beschikbaar voor kennisontwikkeling en onderzoek in Praktijknetwerken in de veehouderij. De sector zat toen in een overgangsfase naar een duurzamere producerende sector. Dit thema is nog steeds actueel. Ook nu blijft het belangrijk om duurzame innovaties en kennis uit te wisselen in de sector.

Onderzoek en praktijknetwerken

Het platform Verantwoorde Veehouderij is ontstaan vanuit de financiële bijdrage van de ministeries van LNV en EZ aan onderzoek en de zogenoemde Praktijknetwerken. In de praktijknetwerken hebben agrarische ondernemers samen met het onderzoek en advies- en belangenorganisaties in praktijkwerken jaarlijks gewerkt aan innovatie en verspreiding van kennis rondom relevante thema's binnen de veehouderij. Daarnaast is binnen projecten onderzoek uitgevoerd, waarvan de resultaten zijn gepubliceerd op het Platform. Het doel van het onderzoek en de Praktijknetwerken was om veehouderijbedrijven veerkrachtiger en duurzamer te maken. Hierbij was onder andere aandacht voor diergezondheid, dierenwelzijn en milieu. Ook lag de nadruk op het verbeteren van de economische duurzaamheid.

De resultaten en de producten van de verschillende netwerken vanaf 2010 zijn verzameld op de site onder Praktijknetwerken. De resultaten van het onderzoek zijn te vinden op de website van Wageningen University & Research.

    Onderzoeksprojecten

    Het overgrote deel van netwerken is in 2015 afgerond. Meer en meer is de focus verschoven van het platform Verantwoorde Veehouderij  van de communicatie vanuit de praktijknetwerken naar het publicerenvan resultaten en nieuws vanuit verschillende onderzoeksprojecten. Deze projecten zijn rundveehouderij gerelateerd. Onderzoek, adviesorganisaties en praktijk nemen gezamenlijk deel aan de verschillende initiatieven, die bijdragen aan een transitie van een veehouderij naar een maatschappelijk verantwoorde en duurzame bedrijfsvoering.

    Hieronder is een overzicht te vinden van de lopende projecten:

    Onderzoekers van Wageningen University & Research nemen deel aan deze projecten. Zij werken samen met (agrarische) ondernemers, kennisinstellingen en adviesorganisaties en publiceren regelmatig resultaten op hun eigen website, die onderdeel uitmaakt van het platform Verantwoorde Veehouderij. Elke 14 dagen publiceren zij via de Attentiemail Rundveehouderij het laatste nieuws vanuit onderzoek, praktijk en sector.