Nieuws

Haal meer uit je rantsoen met de KringloopWijzer

Gepubliceerd op
4 oktober 2019

Check binnen de KringloopWijzer het RE-gehalte in het rantsoen. In de praktijk zit er veel variatie in het gemiddelde Ruw Eitwit (RE) gehalte in een rantsoen. Zorg dat deze niet hoger is dan 150 gram RE per kilogram droge stof. Eiwit is namelijk het duurste component in een rantsoen. Onderzoek op uw bedrijf wat de oorzaak hiervan is en neem maatregelen die passen binnen uw bedrijfsvoering.

De rapportage van de KringloopWijzer bevat een ontzettend grote hoeveelheid getallen. Waar moet je als veehouder nu beginnen, als je aan de slag wilt met de KringloopWijzer? Als veehouder kun je zeer nuttige informatie halen uit bijlage 2A Vee resultaat rantsoen.

In dit overzicht staat een interessant kengetal gemiddeld RE-gehalte in het rantsoen dat direct te koppelen valt aan het bedrijfseconomische rendement. Een RE-gehalte hoger dan 150 kan verschillende oorzaken hebben. Zoek samen met bijvoorbeeld een bedrijfsadviseur of in de studiegroep naar de oorzaak van een hoog RE-gehalte in het rantsoen en kijk welke maatregelen passend zijn binnen uw bedrijf om dit gehalte te verlagen. Start bij de basis en neem niet klakkeloos aan dat ‘minder RE voeren in de brok’ de enige oplossing is.   

Bijlage 2A uit de KringloopWijzer geeft  onder andere inzicht in het RE-gehalte in het rantsoen.
Bijlage 2A uit de KringloopWijzer geeft onder andere inzicht in het RE-gehalte in het rantsoen.

Goede kuil maken

Een oorzaak van een hoog RE-gehalte heeft vaak te maken met de kwaliteit van graskuilen. Zo bevatten kuilen van de eerste snede vaak veel eiwit, in de vorm van OEB. Om de koe wel te kunnen voorzien in haar DVE-behoefte wordt er vaak een brok met een groot aandeel (bestendig) eiwit bijgevoerd, waardoor het gemiddelde RE-gehalte in het rantsoen omhoog schiet. 'Minder RE voeren in de brok' is dan niet de sleutel naar een betere benutting van het eiwit, maar bewuster inkuilen, of anders bemesten levert mogelijk een beter benutting van eiwit op.

Constante opname van ruwvoer

Een andere verklaring van een hoog RE-gehalte in het rantsoen kan zijn dat er veel spreiding zit in opname tussen de koeien in de weideperiode in combinatie met bijvoorbeeld een melkrobot. De  koeien hebben dan zelf de keuze wanneer ze naar binnengaan. Dit kan betekenen dat de ene koe 9 kilogram droge stof uit vers gras opneemt en een andere slechts 4. Als het vers gras ruim 200 RE per kilogram droge stof bevat, leidt dit tot een behoorlijk verschil in RE opname. Door tijdens weidegang een eiwitrijke kuil te voeren, en de snijmais alleen te verstrekken wanneer alle koeien weer binnen zijn, kun je de spreiding in RE-opname beperken.

Een andere manier zou kunnen zijn om de laatste koeien eerder binnen te halen, zodat deze minder lang buiten blijven vreten. Hoe minder spreiding in opname, hoe scherper er kan worden gevoerd. Dit zorgt niet alleen voor betere eiwitbenutting, maar betekent ook dat je minder duur eiwitrijk krachtvoer hoeft aan te kopen.