Nieuws

Flinke nawerking stikstof uit dierlijke mest op grasland

Gepubliceerd op
28 juni 2012

In dierlijke mest zit veel organisch gebonden stikstof.

Deze komt langzaam beschikbaar en werkt daardoor meerdere sneden. Hoewel de werking nooit exact is te voorspellen, zijn er wel goede rekenregels om in te schatten hoeveel stikstof in 2, 3e en 4e snede na bemesten nog vrij komt. Met name voor graspercelen die meerdere malen dierlijke mest hebben gekregen, mag je rekenen op een flinke nawerking.

Bij 25 m3 met rundveedrijfmest bedraagt de nawerking in de 2e snede na bemesten al snel 15 kg N en ook in de 3e en 4e snede nog ruim 5 kg per snede. Vooral om ruw-eiwitgehalten in de hand te houden en/of een gezond/smakelijk product te houden, is het goed hier rekening mee te houden. Maar al met al is dit een heel gereken; zeker als je dat met potlood en papier moet doen. Daarom adviseert de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen om een rekenprogramma als hulpmiddel te gebruiken. Wil je toch handmatig de nawerking goed inschatten? Kijk dan naar voorbeeld 1-2.

Door de gemiddeld lagere temperatuur dit voorjaar denken we dat er tot nu toe minder dan gemiddeld stikstof is vrijgekomen uit de vroege bemestingen. We verwachten dan ook dat de nawerking van die eerder gegeven dierlijke mest deze zomer hoger is dan gemiddeld.