Nieuws

Kunstmest strooien kan nu nog zinvol zijn

Gepubliceerd op
25 april 2016

In sommige regio's, op nattere plekken is er nog geen mogelijkheid geweest om kunstmest te strooien. Ondanks dat deze percelen nog niet zijn bemest is de grasgroei al wel gestart. Soms staat daar al bijna een weidesnede. Toch is bemesten tot drie weken voor het maaien nog zinvol, volgens bemestingsdeskundigen van CBGV.

Een kunstmestbemesting is zeker zinvol als het gras wel groeit, maar er nog geen weidesnede staat en u wilt gaan maaien. Voor een weidesnede kunt u beter wachten met bemesten tot na de eerste snede.  

Eiwitgehalte

Met de eerste maaisnede wilt u kwaliteitsvoer produceren, zowel een goede opbrengst als een goed eiwitgehalte. Door niet te strooien duurt het langer voordat u uw gewenste eerste snedeopbrengst haalt. Belangrijker nog, het eiwitgehalte van het gras blijft laag (veelal ruim onder 150 g ruw eiwit per kg droge stof).

Driekwart van de geplande gift

Kunstmest strooien kan nog tot drie weken voor maaien.
Kunstmest strooien kan nog tot drie weken voor maaien.

Proeven uit het verleden (NMI en Wageningen UR) geven aan dat strooien tot drie weken voor het maaien zinvol is. Het gras neemt de toegediende stikstof voor een groot deel op. Als u nog niet gestrooid heeft en het nog drie weken duurt voordat u gaat maaien raadt de CBGV aan om zo snel mogelijk alsnog driekwart van de geplande kunstmestgift te geven, inclusief zwavel als het advies dat aangeeft. In tabel 2.8 van het Bemestingsadvies is het stikstofadvies voor de eerste snede weergegeven.  

Drijfmest en kali

Mocht u ook nog geen drijfmest hebben kunnen uitrijden, wacht daar dan mee tot na de eerste snede. Strooi dan wel kali als het advies dat vraagt. Voldoende kali in de eerste snede verhoogt de opbrengst over het hele seizoen.