Nieuws

Video: Organische stof verbeteren in de bodem

Gepubliceerd op
20 oktober 2023

Koeien & Kansen-deelnemer Peter Oosterhof legt in deze KringloopTIP uit hoe hij de organische stof in zijn bodem verbetert. Als biologische melkveehouder gebruikt hij geen kunstmest en is hij volledig afhankelijk van de bodembiologie. Hij legt uit hoe hij dat doet op zijn bedrijf.

In deze video duikt Peter de bodem in. Hij laat in deze video zien wat het effect is bijvoorbeeld kruidenrijke graspercelen op zijn bodemleven. Hij licht toe hoe hij goed bodembeheer toepast. Dat start volgens Peter met onder andere een goed bodemleven, plantdiversiteit, weining bodemstructuurbederf en optimaal beweiden.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

    Meer kringlooptips over organische stof en bodem

    Over de KringloopWijzer

    De KringloopWijzer geeft de melkveehouder inzicht in zijn milieu- en klimaatprestaties op zijn bedrijf, waardoor hij/zij nog beter kan sturen op de benutting van mineralen. De rekenregels van deze tool zijn wetenschappelijk onderbouwd en de ontwikkeling ervan wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en ZuivelNL. Het beheer van de Centrale Database van de KringloopWijzer ligt bij ZuivelNL