Nieuws

Video: Minder methaan door voeradditief

Gepubliceerd op
6 november 2023

Koeien & Kansen-deelnemer Rijk Baltus legt in deze KringloopTIP uit waarom hij meedoet aan een proef, waarbij hij een voeradditief toevoegt aan zijn rantsoen. Dit voeradditief draagt bij aan het verlagen van de methaanuitstoot via pensfermentatie.

Op de meeste melkveebedrijven wordt 35 tot 50 procent van de broeikasgasemissie veroorzaakt door methaan uit pensfermentatie. Om CO2 uitstoot te beperken is het daarom belangrijk de uitstoot van methaan te verlagen. In deze video vertelt Rijk Baltus in Middenmeer over zijn ervaring met het toevoegen van een voeradditief aan het ranstoen van zijn veestapel. Hij legt uit hoe hij dat doet en wat de resultaten zijn op zijn bedrijf.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

    Meer kringlooptips over methaan

    Over de KringloopWijzer

    De KringloopWijzer geeft de melkveehouder inzicht in zijn milieu- en klimaatprestaties op zijn bedrijf, waardoor hij/zij nog beter kan sturen op de benutting van mineralen. De rekenregels van deze tool zijn wetenschappelijk onderbouwd en de ontwikkeling ervan wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en ZuivelNL. Het beheer van de Centrale Database van de KringloopWijzer ligt bij ZuivelNL