Nieuws

Verzamel alvast juiste gegevens voor KringloopWijzer

Gepubliceerd op
18 december 2020

Het einde van dit bijzondere jaar 2020 nadert. Tijd om de balans op te maken en de juiste gegevens te verzamelen die nodig zijn voor het invullen en afronden van de KringloopWijzer. Zo kunt u de KringloopWijzer in het nieuwe jaar snel definitief maken en bepalen waar je staat om vervolgens de bedrijfsvoering hier in 2021 op af te stemmen.

De KringloopWijzer kan ingediend worden vanaf 15 januari 2021. De uiterste indien datum is 15 mei 2021, tenzij de zuivelorganisatie een andere datum heeft aangegeven. Het is dus goed om hier tijdig mee aan de slag te gaan om de juiste gegevens te verzamelen. Ook dit jaar zijn er weer aanpassingen gedaan. De KringloopWijzer versie 2020 is op verschillende punten aangepast ten opzichte van 2019. De belangrijkste wijzigen zijn:

 • Niet geleverde melk in beeld
 • Bespaar handmatige invoer met de Koppeltool
 • Referentiewaarden nu op basis van resultaten alle melkveebedrijven
 • Aanpassing berekening methaanemissie bij pensfermentatie nauwkeuriger
 • Footprint mengvoer nu specifiek per soort

Bekijk de hier de factsheet voor een overzicht van alle wijzigingen en een toelichting op de vijf belangrijkste wijzigingen.

Gegevens verzamelen

Om de KringloopWijzer goed in te vullen moet alles ook boekhoudkundig op orde zijn. Dat betekent dat alle aangelegde kuilen bemonsterd moeten zijn. Zorg er dus voor dat alle kuilen beschikken over BEX-waardige kuilanalyses.

Deze analyses zijn niet alleen belangrijk om de KringloopWijzer goed  in te vullen, maar deze informatie is ook nuttig voor het management. Deze analyses geven inzicht in wat je voert. Op basis van deze kennis kun je een optimaal rantsoen samenstellen. Naast het bemonsteren van de laatste kuilen is het goed om de komende tijd de volgende gegevens te verzamelen:

 • Bepaal de hoeveelheid aangekochte en/of verkocht ruwvoer over 2020
 • Bepaal de voorraden voeders, meststoffen en dierlijke mest op 31 december 2020
 • Stel het aandeel klaver in grasland vast
 • Neem de weidegang uren over van de registratie bij uw zuivelonderneming 
 • Controleer alle aangevoerde producten
 • Ga na of er producten geleverd zijn die niet automatisch zijn opgenomen. Denk daarbij aan zaagsel, compost, kalkmeststoffen enz.
 • Registreer voerstro bij overig ruwvoer. Stro om te strooien bij strooisel.
 • Gebruik de koppeltool om uw percelen met de gegevens van RVO te koppelen voor grondsoort, gewas en fosfaatklasse.
 • Geef de hoeveelheid dierlijke- en kunstmest aan die gebruikt is op mais- en bouwland
 • Registreer voor natuurgrasland de grasopbrengst in weidedagen en geoogst hooi of kuilgras

Correct invullen is essentieel

Zorg dat de KringloopWijzer correct wordt ingevuld. In 2020 was het voor bedrijven in een aantal pilots zoals BES en BEP mogelijk het resultaat van excretie en gewasopbrengst in de gebruiksnormen mee te nemen.

Steeds meer organisaties en projecten rekenen af op duurzaamheidsindicatoren, die onderdeel uitmaken van de KringloopWijzer. Hierdoor krijgen ondernemers bijvoorbeeld een plus op de melkprijs, een vergoeding op een andere manier of krijgen ze bepaalde privileges. Het goed en tijdig invullen van KringloopWijzer wordt steeds belangrijker.