Nieuws

Variëren met maisgift door het seizoen loont

Gepubliceerd op
17 november 2023

Veel veehouders zitten in een vast patroon. Elk jaar leggen ze een maisvoorraad aan en berekenen vervolgens wat ze per dag kunnen voeren. Bij voldoende ruwvoer zie je vaak dat ze, zowel in de zomer als in de winter evenveel mais per koe per dag voeren. Maar waarom eigenlijk? En is dat nodig?

Als je aan een willekeurige veehouder vraagt, wat de reden is waarom ze vaak dezelfde hoeveelheid mais verstrekken, heeft hij daar geen passend antwoord op. De veehouder maakt vaak de opmerking: ‘een vaste waarde in het rantsoen, dus elke dag hetzelfde’, is prima.

Hij vraagt zich niet af of het nu echt efficiënt is? In de praktijk komt het zelden voor dat het ruwvoer elke dag dezelfde kwaliteit heeft. Al jaren blijkt dat er tussen de verschillende graskuilen de nodige variatie zit op basis van VEM, Ruw Eiwit, DVE, smaak en mate van verteerbaarheid. Zeker als er ook nog vers gras aan het rantsoen wordt toegevoegd, kan de rantsoensamenstelling sterk gaan variëren over het seizoen.

Ruwvoer optimaal benutten

Wil je je eigen ruwvoer optimaal benutten en ook op eiwitaanvulling en CO2 een verlaging realiseren dan kan het lonen om de hoeveelheid mais per koe per dag te laten variëren door het seizoen heen. Heb je bijvoorbeeld een energierijke en eiwitarmere kuil, dan kun je met minder maisaanvulling toe. Bij een energiearmere kuil met mogelijk meer eiwit kan juist extra mais een goede aanvulling zijn.

Vooral in het weideseizoen geldt dat. In het voorjaar is de vers graskwaliteit vaak dusdanig hoog dat je met weinig mais al prima kunt melken. In de nazomer wordt dit vaak anders en kan een extra schep mais juist heel nuttig zijn om energie aan te vullen, maar vooral de overmaat aan penseiwit op te vangen.

Kortom, wil je scoren in de portemonnee en ook nog eens extra milieuwinst realiseren, durf dan ook eens van de gebaande wegen af te stappen. Varieer gedurende het seizoen met de maisgift!

    Over de KringloopWijzer

    De KringloopWijzer geeft de melkveehouder inzicht in zijn milieu- en klimaatprestaties op zijn bedrijf, waardoor hij/zij nog beter kan sturen op de benutting van mineralen. De rekenregels van deze tool zijn wetenschappelijk onderbouwd en de ontwikkeling ervan wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en ZuivelNL. Het beheer van de Centrale Database van de KringloopWijzer ligt bij ZuivelNL