Nieuws

Stel een ruwvoerbalans op voor een optimale benutting

Gepubliceerd op
2 oktober 2023

Ieder groeiseizoen is weer anders. Dit jaar was het een bijzonder jaar. Er is in verschillende regio’s veel ruwvoer geoogst, maar er zijn zeker regionale verschillen. Het meeste (winter)voer zit nu in de kuil en het merendeel is onderzocht op voederwaarde. Het is nu belangrijk ervoor te zorgen dat dit ruwvoer optimaal benut wordt door uw veestapel. Het opstellen van een ruwvoerbalans kan hierbij een goed hulpmiddel zijn.

Dit jaar hebben veel ondernemers genoeg ruwvoer gewonnen, waardoor het voeren wat relaxter voelt. Toch is het goed de balans op te maken. Kijk even terug hoe het voeren het afgelopen jaar gegaan is. Heeft u bijvoorbeeld alles kunnen voeren volgens planning of heeft u eerder over moeten schakelen naar een ander product. Dit jaar is de voorraad op veel bedrijven anders dan vorig jaar. Kijk naar de hoeveelheid voordroogkuil en mais. Hoe gaat u deze voeders verdelen en met elkaar combineren om zo de hoogste benutting te realiseren en zo goedkoop mogelijk te kunnen blijven voeren.

Ruwvoerbalans

Start met het opstellen van een ‘ouderwetse’ ruwvoerbalans. Aangezien u al ondernemer ieder jaar te maken heeft met veel variabele factoren, zoals voorraad, ruwvoerkwaliteit en omvang van de veestapel. Het ene jaar zijn er bijvoorbeeld meer of minder stuks vee op uw bedrijf. Door gebruik te maken van een ruwvoerbalans rekent u uit hoeveel voer er aanwezig is en hoeveel u nodig heeft voor het aantal aanwezige dieren. Na deze berekening kunt u een verdeelplan maken. Op deze manier kunt u de goede en minder goede eigenschappen van het voer zo goed mogelijk proberen te combineren, waardoor u streeft naar een zo laag mogelijke aanvulling van buiten het bedrijf.

Van papier naar praktijk

Een optimale ruwvoerbalans op papier moet vervolgens omgezet worden naar de praktijk. Controleer regelmatig of het klopt. Dit kunt u doen door de kuil, sleufsilo of aantal balen te verdelen in tijdvakken van bijvoorbeeld een maand. Geef bijvoorbeeld met een herkenningspunt aan waar u moet zijn op elke 1e van de maand. Zo kunt u zien of u op schema zit. Is dat niet het geval dan heeft u tijd om te schakelen door meer of minder te gaan voeren. Deze manier is altijd beter dan een lange tijd teveel voeren of juist fors terug moeten in voer. Eén kilogram droge stof per dag teveel op 150 koeien is gedurende de winter wel 27 ton droge stof. Dit kan dus daarna niet meer gevoerd worden. Bij teveel snijmais kan dat de eiwitaanvulling uit krachtvoer in de winter omhoog brengen. Dat betekent voor de daaropvolgende zomer dat u minder van een eiwitarm product heeft om het eiwit uit het verse gras optimaal te benutten.

Over de KringloopWijzer

De KringloopWijzer geeft de melkveehouder inzicht in zijn milieu- en klimaatprestaties op zijn bedrijf, waardoor hij/zij nog beter kan sturen op de benutting van mineralen. De rekenregels van deze tool zijn wetenschappelijk onderbouwd en de ontwikkeling ervan wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en ZuivelNL. Het beheer van de Centrale Database van de KringloopWijzer ligt bij ZuivelNL