Nieuws

Meld u nu aan voor de Basiscursus KringloopWijzer

Gepubliceerd op
13 januari 2023

Dit voorjaar wordt de Basiscursus KringloopWijzer weer aangeboden. Tijdens de cursus maakt u kennis met de KringloopWijzer. Dit managementinstrument geeft inzicht in de milieu- en klimaatprestaties op een melkveebedrijf, waardoor melkveehouders nog beter kunnen sturen op de benutting van mineralen. Aanmelden is mogelijk tot 16 maart.

Basiscursus

Hoe werkt de KringloopWijzer eigenlijk? En aan welke knoppen in de bedrijfsvoering kunt u draaien om uitkomsten te verbeteren? Tijdens de basiscursus maakt u kennis met dit managementinstrument: u leert om de resultaten van de KringloopWijzer te lezen en verbanden tussen de indicatoren te leggen. Dit geeft u inzicht en handvatten om vervolgens aan de slag te gaan met het sturen op de benutting van mineralen.

Deelnemers

De basiscursus is geschikt voor docenten, adviseurs en melkveehouders. Voor deze cursus is géén basiskennis vereist.

Heeft u al voldoende basiskennis en -ervaring met het analyseren van de KringloopWijzer, maar wilt u zich nog verder ontwikkelen in het uitwerken van een adviesplan? Dan is de cursus voor gevorderden wellicht interessant voor u. Deze wordt weer in september / oktober 2023 georganiseerd

Programma Basiscursus

Het programma bestaat uit drie bijeenkomsten. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 1. Nut en noodzaak van de KringloopWijzer, rekenregels, duurzaamheidsindicatoren en het belang van en tips voor goede invoer.
 2. Het lezen en beoordelen van resultaten en het formuleren van adviezen.
 3. Managementtoepassingen in de praktijk.

Er wordt gebruik gemaakt van echte praktijkcasussen die representatief zijn voor de diversiteit in de melkveehouderij. De derde en laatste bijeenkomst vindt plaats in combinatie met een excursie. De cursus wordt afgesloten met een test om de opgedane kennis te toetsen. Aansluitend ontvangt u een bewijs van deelname.

Door de aanwezigheid van twee trainers per bijeenkomst, is er voldoende ruimte voor discussie en het stellen van vragen.

Praktische informatie

 • Locatie en tijdstip
  De basiscursus vindt in 2023 (bij voldoende animo) plaats in omgeving Zwolle. De bijeenkomsten vinden plaats op de donderdagen 23 maart, 6 april en 20 april van 10.00 tot 15.00 uur. Voor een lunch wordt gezorgd. De cursus vindt plaats met maximaal 18 deelnemers.
 • Kosten
  De eigen bijdrage bedraagt € 745,- exclusief BTW. U ontvangt een factuur nadat u zich heeft aangemeld.
 • Vragen?
  Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Esther Bos (ejbbos@ltonoord.nl)

Aanmelden

Meer over de KringloopWijzer

De KringloopWijzer geeft de melkveehouder inzicht in zijn milieu- en klimaatprestaties op zijn bedrijf, waardoor hij/zij nog beter kan sturen op de benutting van mineralen. De rekenregels van deze tool zijn wetenschappelijk onderbouwd en de ontwikkeling ervan wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en ZuivelNL. Het beheer van de Centrale Database van de KringloopWijzer ligt bij ZuivelNL.