Nieuws

Maak alvast een planning

Gepubliceerd op
10 september 2021

Het definitieve resultaat van de Kringloopwijzer is bekend zodra het kalenderjaar is afgesloten. Dit resultaat kan zowel positief als negatief uitpakken maar is wel definitief. Om invloed te hebben op de uitkomsten in de Kringloopwijzer is de tip: Maak nu alvast een planning en stuur bij in het laatste kwartaal.

Voor het jaar 2021 is er nog een kwartaal te gaan. De eerste kuilanalyses zijn bekend. De dieraantallen planning en melkproductie zijn veelal in beeld gebracht, vanwege de fosfaatrechten. Daarnaast is bemesting van de percelen met drijfmest en kunstmest achter de rug. Een mooi moment om alvast een inschatting van het resultaat van 2021 te maken. Bepaal hoeveel droge stof er het laatste kwartaal nodig is om de veestapel te voeren. En bepaal zo de eindvoorraad en maak daarnaast een inschatting van de najaarskuil/balen die nog aangelegd gaan worden. Daarmee krijg je in beeld op welke onderdelen binnen je kringloop nog aandacht nodig hebben en of het nog mogelijk is om hier op bij te sturen in het laatste kwartaal.  

Vooruit plannen

Zodra de Kringloopwijzer definitief is maak ook de planning voor het komende jaar. De ruwvoervoorraden zijn dit jaar gemiddeld genomen groot en het overgrote deel zal in 2022 gevoerd gaan worden. Maak daarbij een inschatting van de kuilen die aangelegd gaan worden en welke gehalten je hierbij in verwacht. Zodra een desbetreffende kuilanalyse bekend is kun je planning bijwerken en bepalen wat het effect is op het resultaat. Zo krijg je als ondernemer meer inzicht in de managementkeuzes die gemaakt zijn en welk effect dit heeft op het resultaat binnen jouw bedrijfsvoering. Hierbij is bepalend welke aanvoerposten je nodig hebt en bijvoorbeeld welk ruw eiwit niveau je nodig hebt om een BEX-resultaat te halen.

De Kringloopwijzer bevat ontzettend veel cijfers over de kringlopen en mineralenefficiƫntie op je bedrijf en kan een financieel voordeel hebben door het gebruik en inzicht van al deze cijfers.

Over de KringloopWijzer

De KringloopWijzer geeft de melkveehouder inzicht in zijn milieu- en klimaatprestaties op zijn bedrijf, waardoor hij/zij nog beter kan sturen op de benutting van mineralen. De rekenregels van deze tool zijn wetenschappelijk onderbouwd en de ontwikkeling ervan wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en ZuivelNL. Het beheer van de Centrale Database van de KringloopWijzer ligt bij ZuivelNL