Nieuws

Investeer nu in de aanleg van een goede maiskuil

Gepubliceerd op
31 augustus 2020

De snijmaisoogst gaat binnenkort van start. Het blijft altijd een spannend moment om het juiste tijdstip te bepalen. Het resultaat van de oogst is erg bepalend op de kwaliteit van de mais. Deze geoogste snijmais is immers een belangrijk voedermiddel voor komende winter en de zomer van 2021. Besteed nu alle aandacht aan het oogsten en inkuilen van dit gewas.

Het begint bij het bepalen van het juiste oogstmoment. Kuilen van 30% droge stof zijn gelukkig verleden tijd. Nu zien we regelmatig uitschieters naar boven met 40% droge stof. Toch leveren  maïskuilen tussen de 35 tot maximaal 38% droge stof in veel situaties het beste resultaat op. Deze kuilen zijn goed vast te rijden, waardoor de conservering goed verloopt. Deze kuilen passen bovendien prima in veel rantsoenen. De hoeveelheid energie (VEM uit zetmeel en celwanden) komt dan grotendeels vrij in de pens. Hierdoor wordt eiwit (N) uit andere voedingsstoffen (gras, voordroogkuil, krachtvoer) prima benut om microbieel eiwit (=DVE) van te maken.

Inkuilen

Het inkuilen moet natuurlijk wel goed gebeuren. Rijd de mais goed vast in de kuil of in de sleufsilo. Maak eerst een ‘holle’ kuil tussen de muren en vlak deze later pas af. Probeer een rijkuil bovenop de sleufsilo zoveel mogelijk te voorkomen. Bederf en broei treden makkelijker op in delen die minder goed vastgereden zijn. Om de kwaliteit te behouden is het belangrijk de kuil goed af te dekken, eventueel met een nat bijproduct over de snijmais.

Oogsten

De lengte van het hakselen blijft altijd een discussiepunt. Door het te kort te hakselen wordt het gewas vaak moes, bij te lang is de snijmais niet goed aan te rijden.

Zorg dag de korrelpletter op de hakselaar goed afgesteld staat. Elke korrel moet minimaal in drie stukjes. De messen van de hakselaar moeten scherp zijn, waardoor alle deeltjes dezelfde lengte hebben. Dit mag tussen de 8 en 20 millimeter zijn. Dan is de basis in ieder geval goed.

Als alle andere zaken rondom het inkuilen; droge stofgehalte, juiste kuilhoogte en de kuil goed gedekt, speelt de lengte van het hakselen in principe geen rol meer. Leg dus de nadruk op de basiszaken. Dit leidt tot een kuil met een hoge en goed benutbare voederwaarde.