Nieuws

Gras inzaaien als 'vanggewas' na mais

Gepubliceerd op
12 september 2022

Als gevolg van de droogte is de ruwvoervoorraad op veel bedrijven (te) krap en is extra ruwvoer meer dan welkom. Welk vanggewas kan ik dan het beste zaaien om mijn ruwvoertekort te kunnen aanvullen is dan ook één van de meest gestelde vragen op dit moment.

Nu de snijmais dit jaar vroeg van het land komt, kun je er als ondernemer voor kiezen om gras in te zaaien als ‘vanggewas’ na mais. Aangezien in de nieuwe GLB-regeling de biodiversiteit van grasland extra gewaardeerd gaat worden is het nu een goed moment om te kijken in hoeverre naast een graslandmengsel ook klavers en/ of een kruidenmengsels een optie zijn.

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland doet het vaak goed onder droge omstandigheden. Dit concludeert het Louis Bolk Instituut op basis van een meerjarig onderzoek, waaruit blijkt dat kruidenrijk grasland tijdens droogte beter presteert dan gewoon grasland en onder normale omstandigheden vergelijkbare opbrengst geeft. Daarnaast binden klavers stikstof waardoor er bespaard kan worden op aankoop van kunstmest.

Snede(n) gras oogsten

De graspercelen die nu in aanmerking komen voor graslandvernieuwing kunnen dan volgend voorjaar als maisland worden ingezet. En van de bestaande graspercelen kan er in dit najaar nu er weer neerslag is gevallen nog één of twee sneden grasland geoogst worden.


    Over de KringloopWijzer

    De KringloopWijzer geeft de melkveehouder inzicht in zijn milieu- en klimaatprestaties op zijn bedrijf, waardoor hij/zij nog beter kan sturen op de benutting van mineralen. De rekenregels van deze tool zijn wetenschappelijk onderbouwd en de ontwikkeling ervan wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en ZuivelNL. Het beheer van de Centrale Database van de KringloopWijzer ligt bij ZuivelNL