Nieuws

Aanbod is massa; benutting is kassa

Gepubliceerd op
7 oktober 2021

De voorjaarskuilen van dit jaar kennen een grote variatie. Deze variëren van natte onbestendige kuilen met een snelle vertering tot droge trage kuilen met weinig eiwit. Daarnaast zijn er door enkele veehouders ook hele snelle suikerrijke kuilen gemaakt in de laatste week van april. Deze verschillende kuilen vragen om een verschillende aanpak om tot een optimale benutting te komen van dit voorjaarsgras.

Over de hele linie waren de opbrengsten dit jaar goed. Van ruim 4 ton droge stof per hectare half mei tot soms meer dan 6 ton droge stof eind mei of begin juni. Na de droge jaren 2018, 2019 en 2020 eindelijk weer een goed gevulde sleufsilo.

De verschillende oogstmomenten vragen om een verschillende aanpak om de grote hoeveelheden voorjaarsgras op een goede manier te kunnen benutten.

Voer drogere tweede snede bij

De vroege kuil (voorbeeld geoogst op 8 mei) bevatte op veel bedrijven door het vroeg in het jaar maaien een redelijk hoog ruw eiwitgehalte en door het lage drogestofgehalte, veel onbestendig eiwit. De OEB bij de voorbeeldkuil was hoger dan de DVE, wat kan leiden tot een hoger ureum en een slechte benutting van het aangeboden eiwit in de koe.

Eerste snede graskuil oogstdatum 08-05-2020 Bron: Eurofins Agro
Eerste snede graskuil oogstdatum 08-05-2020 Bron: Eurofins Agro

Bij deze kuil is het belangrijk om een drogere tweede snede bij te voeren die de snelle vertering en het hoge OEB van de eerste snede compenseert. Daarnaast kan een klein gedeelte mais een geschikte aanvulling zijn om het rantsoen inclusief krachtvoer naar een RE gehalte per KVEM (1000 VEM) van 150 te laten gaan. Wel of geen snijmais, u kunt op uw bedrijf altijd werken aan eiwitverlaging via de grondstoffenkeuze in het krachtvoer. Denk hierbij aan mais, gerst, tarwe of pulp.

.

Late voorjaarskuil bevat weinig eiwit

De late kuil (voorbeeldkuil geoogst op 31 mei) bevatte door het late maaien zeer weinig eiwit (117 RE). De VCOS  was laag (73,6%) en de verteerbaarheid van de NDF (68%) viel tegen.

Ondernemers die deze voorjaarskuilen hebben gemaakt, hebben baat bij sneller verteerbare sneden met een hoger ruw eiwit. Meng de voorjaarskuil dus op met een najaarssnede.

Eerste snede graskuil met oogstdatum 31-05-2020
Eerste snede graskuil met oogstdatum 31-05-2020

Laat de koeien bij deze kuil nu zelf kort eiwitrijk gras ophalen en begin alvast met het voeren van de voorjaarskuil. Het snelle eiwit in het najaarsgras is een mooie aanvulling op het trage eiwitarme voorjaarsgras. Beperk het voeren van mais naast deze voorjaarskuilen. Mais met 65 RE zorgt ervoor dat de gemiddelde norm van 150 RE per KVEM in het rantsoen verder uit het zicht verdwijnt. Dit voorkomt dat er meer duur eiwitrijk krachtvoer aangekocht moet worden.

Bereken de voervoorraad

Om een goede inschatting van de ruwvoerpositie te kunnen maken is het handig om de voervoorraad voor de komende tijd te berekenen. Daarbij gaat het om de beschikbare hoeveelheid droge stof per GVE, per kuil, per dag. Bepaal wanneer u de kuilen wilt gaan voeren en over welke periode. De vuistregel hierbij is dat er in totaal 15 tot 16 kilogram droge stof uit ruwvoer beschikbaar moet zijn is per GVE per dag. Dit is inclusief weidegras in het groeiseizoen. Begin bij de hoeveelheid mais die beschikbaar is vanuit de positie dat u daar tot volgend jaar november van moet kunnen voeren en vul vervolgens aan met graskuil en weidegras.

    Over de KringloopWijzer

    De KringloopWijzer geeft de melkveehouder inzicht in zijn milieu- en klimaatprestaties op zijn bedrijf, waardoor hij/zij nog beter kan sturen op de benutting van mineralen. De rekenregels van deze tool zijn wetenschappelijk onderbouwd en de ontwikkeling ervan wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en ZuivelNL. Het beheer van de Centrale Database van de KringloopWijzer ligt bij ZuivelNL