Nieuws

Vul de enquête over de KringloopWijzer in

Gepubliceerd op
2 oktober 2019

Het projectteam achter de KringloopWijzer wil graag meer inzicht in het huidige gebruik van de KringloopWijzer. Hiervoor hebben zij een net als vorig jaar een enquête ontwikkeld. Deze online vragenlijst kunnen melkveehouders en bedrijfsadviseurs invullen.

Jaarlijks wordt door alle melkveehouders en/of bedrijfsadviseurs de KringloopWijzer ingevuld. De KringloopWijzer brengt de bedrijfsspecifieke mineralenkringlopen in beeld op het melkveebedrijf. De uitkomsten van de KringloopWijzer kunnen gebruikt worden om beter te sturen op de benutting van mineralen.

Het projectteam van de KringloopWijzer wil graag meer inzicht in het huidige gebruik van de KringloopWijzer. Melkveehouders en bedrijfsadviseurs kunnen anoniem online een vragenlijst invullen. De vragenlijst gaat over het gebruik van de KringloopWijzer in de dagelijkse praktijk en welke mogelijkheden of wensen er zijn met betrekking tot de KringloopWijzer voor de toekomst. De resultaten van de enquête worden net als vorig jaar verwerkt en gebruikt ten behoeve van het doorontwikkelen en gebruiksvriendelijker maken van de KringloopWijzer.

Ga hier direct naar de enquête