Nieuws

Vooruitkijken voor optimale eiwitbenutting

Gepubliceerd op
29 april 2022

April 2022: het oude gezegde ‘April doet wat hij wil’ lijkt weer volledig uit te komen. De eerste dagen zijn in ieder geval koud, schraal en absoluut niet groeizaam! Dit is afkicken na de zonnige maand maart, ook al is neerslag wel welkom. Langzaam aan wordt er gras geoogst: wat is nu het juiste moment voor een optimale eiwitbenutting?

Het gras groeit nog niet hard, maar dat komt nog wel, als de nacht temperaturen maar gaan stijgen. De bemesting is overal wel uitgevoerd, vaak onder prachtige omstandigheden. Nu is het dus wachten het juiste moment om te gaan oogsten via beweiding of voordroogkuil.

Eiwit uit vers gras optimaal benutten

Het eiwit uit het gras benutten gaat het beste via weidegang. Het eiwit gaat direct de koe in waardoor er geen verliezen zijn het is bovendien goedkoop. Beperk de eiwitcorrectie op stal direct na het starten van de weidegang, en wees niet te bang voor een laag ureum. Als de dieren gezond zijn, gehalten naar wens, mest goed verteerd, dan is een laag ureum een teken van een hoge N-efficiëntie en economisch goed boeren.

Voederwinning 1e snede

Na de start van het weiden komt de voederwinning van de 1e snede. Deze komt nu langzamerhand op gang. Ook daar is veel te sturen op eiwit. Het RE gehalte ligt in principe vast door de bemesting en straks de snede zwaarte. Binnen deze variabelen zien we wel hele grote verschillen in DVE en OEB in de kuilen.

Bij hetzelfde RE gehalte (als voorbeeld 175 gram RE (incl. NH3 fractie) / kg DS.
Bij hetzelfde RE gehalte (als voorbeeld 175 gram RE (incl. NH3 fractie) / kg DS.

Bij 40 % DS zien we een DVE (blauw puntjes) van bijna 60 gram. Bij hetzelfde RE gehalte is dit bij 60 % DS opgelopen tot bijna 70 gram (ruim 10 % winst). Tegelijkertijd daalt de OEB van grofweg 50 (rode puntjes) tot 30 – 35 gram bij 60 % DS. Grofweg kan gezegd worden: hoe droger – hoe beter!

Zoek de grens van het DS-gehalte

De laatste jaren zien we een tendens van minder droog inkuilen. Meestal gericht op goed / beter conserveren en vooral goed houden van de kuil bij het uitkuilen. Een terecht aandachtpunt, maar de andere kant is ook terecht. Je kuilt in voor de beste voederwaarde voor jouw veestapel.

Zoek daarom de grens van het DS gehalte op, waarbij je de kuil bij het voederen nog goed kunt houden. Neem hiervoor eventueel extra maatregelen waar het kan. Denk aan extra aanrijden, meer grond op de kuil, een afdeklaag met een vochtig bijproduct, andere manier van uitkuilen (kuilvoersnijder i.p.v. grijpbek voor een vlakker snijvlak) etc.

Denk nu als vast na over de voerstrategie van het nog te oogsten gewas. Kijk en plan vooruit en kom zo tot de juiste keuzes.

    Over de KringloopWijzer

    De KringloopWijzer geeft de melkveehouder inzicht in zijn milieu- en klimaatprestaties op zijn bedrijf, waardoor hij/zij nog beter kan sturen op de benutting van mineralen. De rekenregels van deze tool zijn wetenschappelijk onderbouwd en de ontwikkeling ervan wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en ZuivelNL. Het beheer van de Centrale Database van de KringloopWijzer ligt bij ZuivelNL