Nieuws

Verlaag je stikstofbodemoverschot

Gepubliceerd op
6 april 2021

Door bewust te mesten is het mogelijk het stikstofbodemoverschot als ondernemer naar beneden te brengen. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar financieel ook aantrekkelijk. Alle stikstoffen die je kunt benutten uit je dierlijke mest of kunstmest hoef je niet aan te kopen door middel van eiwitrijk krachtvoer

In de video legt Stan de Kringloopman uit hoe stikbodemoverschot wordt berekend. Dit overschot is het verschil tussen de aanvoer van meststof: drijfmest, weidemest, kunstmest of met klaver, en wat je afvoert van het land, je gewasopbrengst. En aan welke knoppen je kunt draaien om het overschot te verlagen:

  • Bemest op maat: Houd rekening met de hoeveelheid, juiste tijdstip, juiste verdeling van de meststoffen over het seizoen.
  • Bemest bewust: Een goede opbrengst van het land halen is een belangrijk uitgangspunt. Naast kwantiteit is de kwaliteit van opbrengst ook van belang. Goed bemesten zorgt ervoor dat stikstof in de het gras terecht komt en zo, via de korte lijnen, ook weer in de koeien.
  • Maak verschil in de bemesting tussen percelen die bovengemiddeld produceren en die ondergemiddeld produceren. Percelen die mee opbrengst geven mogen per definitie ook meer meststoffen ontvangen. Vooral deze percelen gaan er effectief mee om.
  • Houd in het seizoen duidelijk rekening met de weersomstandigheden. In langdurig droge periodes heeft het geen zin om meststoffen te blijven geven. Het gewas doet er dan weinig of niets mee en vaak is er nog een voorraad van een eerdere snede aanwezig. Wees hier alert op.
  • De structuur van de bodem heeft ook fors invloed op de gewasopbrengsten. Hoe beter de structuur hoe meer rendement je meststoffen opleveren. Valt de structuur tegen, zoek dan eerst  naar de oplossing van dit probleem.
  • Houd vast aan de regel: “gras groeit uit gras”. Ofwel benut uw groeidagen en maai niet lichte sneden.
  • Maai niet te kort. Houd in voorjaar een stoppellengte aan van minimaal 6 cm en in de zomer 7 cm. De hergroei is aanzienlijk beter als de stoppel voldoende lang blijft. Onderzoek heeft laten zien dat 2 cm verschil in stoppellengte op loopt naar 6 à 7 cm verschil in 28 groeidagen.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Over de KringloopWijzer

De KringloopWijzer geeft de melkveehouder inzicht in zijn milieu- en klimaatprestaties op zijn bedrijf, waardoor hij/zij nog beter kan sturen op de benutting van mineralen. De rekenregels van deze tool zijn wetenschappelijk onderbouwd en de ontwikkeling ervan wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en ZuivelNL. Het beheer van de Centrale Database van de KringloopWijzer ligt bij ZuivelNL