Nieuws

Vanggewas voor 1 oktober de grond in

Gepubliceerd op
10 mei 2022

Kent u het boek van Gabe Brown: Rijke grond, minder werk? Hierin komt een van de belangrijkste regels voor goed bodembeheer naar voren. Deze regel voor goed bodembeheer houdt in dat de grond altijd bedekt moet zijn. Bij grasland wordt daar aan voldaan. Bij maisteelt is dat alleen mogelijk door de teelt te combineren met een vanggewas voor en na de teelt. Maar hoe doet u dat?

Vanggewassen moeten voor 1 oktober ingezaaid zijn. Dit is een verplichting voor de boer, maar ook een verplichting met een reden. Uitspoeling van nitraat is op maisland (vooral op zandgrond) nog steeds een grote uitdaging. Dat geldt eigenlijk voor alle teelten waarbij de bodem maar een klein gedeelte van het jaar bedekt is.

Perceel bedekt voor 1 november

Bij het inzaaien van een gewas heeft u keuze hoe u het aanpakt. U kunt wachten tot 1 oktober in de hoop dat de mais op tijd rijp is. Of besluiten de mais, zeker in een ruwvoerrijk jaar, te hakselen als MKS , waardoor uw een maand uitstel krijgt voor de inzaai van het vanggewas. Daarnaast kunt ook besluiten te kiezen voor een andere hoofdteelt dan snijmais, bijvoorbeeld voor rogge of tarwe. Het perceel biedt in het jaar erop dan geen mogelijkheid om snijmais te telen. Gevolg is dan wel dat u kiest voor een krachtvoerteelt in plaats van een ruwvoerteelt. Als laatste kunt u ook kiezen voor onderzaai van gras of een ander vanggewas tijdens de maisteelt. Bij alle keuzes is het doel dat de grond na het oogsten van de mais bedekt is op 1 november.

Onderzaai van groenbemester

Afgelopen jaar was het een strijd om op tijd de mais te hakselen en het vanggewas in te zaaien. Op verschillende percelen is de mais onafgerijpt de kuil in gegaan. Wilt u dit voorkomen, dan is de keuze voor onderzaai in de mais de enige die overblijft. Zo kunt u de oogst en het oogsttijdstip in eigen hand houden.

Bij onderzaai van een vanggewas zijn er veel mogelijkheden, maar gras is het meest voor de hand liggend. Belangrijke aandachtspunten bij onderzaai zijn:

  • De voorkeur voor een grasvanggewas gaat uit naar de inzaai van Italiaans raaigras. Deze grassoort heeft een snelle groei en een makkelijke beginontwikkeling tussen de mais. Zaai tussen de 20 en 25 kilogram graszaad per hectare.
  • Zaai gras onder de mais in het derde of vierde bladstadium tijdens het schoffelen of met een wiedeg als de mais ongeveer 40 tot 50 centimeter hoog is.
  • Let op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze mogen het vanggewas niet schaden. Gebruik geen bodemherbiciden tijdens de bespuiting.
  • Een goed geslaagd grasvanggewas kan meerdere jaren als grasmat dienen alvorens gescheurd te worden voor een nieuw jaar mais. Het kan ook alleen als vanggewas dienen met een eerste snede oogst in april het jaar erop.
  • ¬∑In de oogsttijd is het opletten geblazen met de draagkracht. Let op de draagkracht van de bodem tijdens de oogst. Mocht de grasmat door bespuiting of door de oogst beschadigd zijn, dan is er ruimte om tot 31 oktober alsnog te zorgen voor een goed bedekkend gewas.

Om problemen rondom het oogstmoment en verplichte inzaai voor 1 oktober te voorkomen is onderzaai een goed alternatief. Doe het voor uw eigen gemak, voor de verlaagde uitspoeling ten opzichte van 1 oktober inzaai en voor de nalevering van N en P van een goed geslaagd grasvanggewas bij een volgende maisteelt.

    Over de KringloopWijzer

    De KringloopWijzer geeft de melkveehouder inzicht in zijn milieu- en klimaatprestaties op zijn bedrijf, waardoor hij/zij nog beter kan sturen op de benutting van mineralen. De rekenregels van deze tool zijn wetenschappelijk onderbouwd en de ontwikkeling ervan wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en ZuivelNL. Het beheer van de Centrale Database van de KringloopWijzer ligt bij ZuivelNL