Nieuws

Rapport met geactualiseerde rekenregels KringloopWijzer 2018

Gepubliceerd op
6 mei 2019

De rekenregels binnen de KringloopWijzer worden jaarlijks door onderzoekers van Wageningen University & Research geactualiseerd en gepubliceerd. Het nieuwe rapport ‘Rekenregels van de KringloopWijzer 2018 staat weer online. De belangrijkste wijziging dit jaar is de mogelijkheid om ganzenschade toe te voegen. Ook heeft er een correctie plaatsgevonden van de ammoniakemissie op bruto excretie om de netto excretie te bepalen.

Onderzoekers actualiseren jaarlijks de KringloopWijzer. In dit rapport zijn achtergronden en rekenregels van BEX, BEA, BEN, BEP en BEC, die deel uitmaken van de KringloopWijzer geactualiseerd ten opzichte van de 2017 versie. De aanpassingen zijn gedaan om de KringloopWijzer beter te laten aansluiten bij de werkelijkheid.

Aanpassingen in KringloopWijzer

Vanaf 2018 is het mogelijk ganzenschade te verrekenen voor zowel natuurland als productiegrasland. Ook speelt vanaf 2018 de bedrijfsspecifieke berekening van de ammoniakemissie een rol bij de bepaling van de netto stikstofexcretie. Voorheen bepaalde een vaste emissiecorrectie het verschil tussen de bruto en netto excretie. In de huidige versie zijn de hoeveelheid ruw eiwit en de verteringscoëfficiënt van het eiwit bepalend.

In dit rapport zijn alle rekenregels met betrekking tot excretieberekeningen en emissieberekeningen van ammoniak, methaan en broeikasgassen op basis van de meest recente wetenschappelijke informatie te vinden. Lees hier het rapport: Rekenregels van de KringloopWijzer 2018 – Achtergronden BEX, BEA, BEN, BEP en BEC actualisatie van de 2017-versie.