Nieuws

Overzicht wijzigingen KringloopWijzer 2021

Gepubliceerd op
3 november 2021

In de KringloopWijzer versie 2021 zijn diverse aanpassingen gedaan ten opzichte van de versie van 2020. De aanpassingen en andere wijzigingen zijn samengevat in een factsheet.

Belangrijkste wijzigingen

De zes belangrijkste wijzigingen in versie 2021 zijn:

  • Teelt van voor- en nagewas kan verwerkt worden
  • Verbetering VCRE van mengvoer
  • Toevoeging kengetallen op rantsoenpagina voor betere interpretatie resultaat
  • Berekening Eiwit van eigen land verbeterd
  • Footprint soja
  • Meer referentiegroepen om resultaten eigen bedrijf te spiegelen

Bekijk de factsheet voor een overzicht van alle wijzigingen en een toelichting op de zes belangrijkste wijzigingen.

Download hier de factsheet

Meer over de KringloopWijzer

De KringloopWijzer geeft de melkveehouder inzicht in zijn milieu- en klimaatprestaties op zijn bedrijf, waardoor hij/zij nog beter kan sturen op de benutting van mineralen. De rekenregels van deze tool zijn wetenschappelijk onderbouwd en de ontwikkeling ervan wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en ZuivelNL. Het beheer van de Centrale Database van de KringloopWijzer ligt bij ZuivelNL.