Idee indienen

Heb je een idee dat bij kan dragen aan de reductie van ammoniakemissie bij uitrijden? We horen graag van je! Dien je idee in via onderstaand formulier. Geef hierin een zo goed mogelijk beeld van je idee en de verwachte effecten.

We houden twee keer per jaar een screeningsronde waarin alle ingediende ideeën bekeken worden. Dit doen we in de winter en in de zomer. We nemen dan contact op met alle indieners om een toelichting te geven en eventuele vragen te beantwoorden.

Vertrouwelijkheid is belangrijk in een innovatieproces. Wij gaan dan ook zeer zorgvuldig met de ideeën om.

Heb je vragen? Stuur dan een mail naar innovatiemestaanwending@wur.nl.

Download het formulier