Nieuws

Vruchtwisseling gras mais of continuteelt

Gepubliceerd op
13 januari 2020

Twee droge zomers achterelkaar hebben veel impact gehad op de kwaliteit van de grasmat, waardoor veel grasland vernieuwd is. De keuze voor vruchtwisseling met mais kan dan een reële optie zijn. Er zijn verschillende aspecten die een rol spelen bij de afweging tussen mais in vruchtwisseling of continuteelt. Tijdens de jaarlijkse themadag op 6 februari 2020 van CBGV krijgt u een overzicht van alle aandachtpunten en risico’s bij een duurzame teelt van mais en gras.

Wim Bussink, lid van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen en werkzaam bij Nutriënten Management Instituut, is één van de inleiders op deze themadag. “Door twee droge zomers op een rij heeft de grasmat veel te leiden gehad en was het moeilijk om het grassenbestand op peil te houden. Veel percelen zijn dan ook opnieuw ingezaaid. Vruchtwisseling met mais kan dan interessant zijn’’, merkt Bussink op. Hij is bovendien van mening dat nadenken over graslandvernieuwing naar de toekomst toe belangrijker wordt. “Nieuwe graspercelen hebben vaak een hogere gewasproductie met een hogere voederwaarde. Ook de ziektedrukte is veelal lager. En een systeem van vruchtwisseling kan bovendien een gunstig effect op de stikstofbenutting en de bodemstructuur hebben’’, somt hij op.

Aandachtspunten en risico’s

De teelt van mais in vruchtwisseling ten opzichte van continuteelt kent zeker ook aandachtspunten. Vruchtwisseling gras en mais is complexer binnen de bedrijfsvoering. “Het is een keuze die u als ondernemer maakt voor jaren. Het is dan belangrijk te kijken of het past bij het bedrijf en grondsoort. Kiest u voor gras of gras/klaver en of de introductie van kruiden? Past het binnen het eigen bedrijf of gaat u een samenwerking aan met een akkerbouwer? Allemaal vragen die u mee moet nemen in uw afweging’’, meent de expert. Daarnaast liggen de kosten bij vruchtwisseling hoger. In de praktijk wordt de N-nalevering uit de oude zode nog weleens vergeten wat de kans op extra uitspoeling vergroot. Een ander belangrijk aspect is de aandacht voor CO2 vastlegging. “Door de graspercelen regelmatig te scheuren is de vastlegging van CO2 in de bodem lager, maar daar staat tegenover dat het stikstofverbruik lager kan zijn’’, merkt Bussink op.

Keuzes maken

“Kortom deze keuze vergt vooraf de nodige afwegingen van u als ondernemer”, zegt Bussink. Naast landbouwkundige argumenten hebben we ook te maken landelijk en regionaal beleid, die van invloed zijn op de keuze. Natura2000, de vraag om meer biodiversiteit en aandacht voor het vastleggen van CO2 zijn allen van invloed op de keuze. Op 6 februari komen deze thema’s uitgebreid aan bod wat u helpt om voor bepaalde bedrijfssituaties de juiste afweging te maken.

Meer informatie

Meer weten over de themadag en het programma. Ga naar Mais en gras: in vruchtwisseling of continuteelt.Hier kunt u zich ook direct aanmelden voor deelname.