Nieuws

Themamiddag CBGV Bemesten zonder derogatie 16 februari 2023

Gepubliceerd op
12 december 2022

De CBGV nodigt u van harte uit voor de themamiddag Bemesten zonder derogatie op donderdag 16 februari 2023 in de Schakel te Nijkerk. De komende jaren wordt de derogatie afgebouwd voor de melkveehouderij. Dat heeft grote gevolgen voor de mestplaatsingsruimte en zal op veel bedrijven leiden tot mestafzet en extra kunstmestaankoop. De consequenties voor de bemesting van gras, maïs en andere voedergewassen zijn nog niet duidelijk en daarmee ook de vraag hoe de veehouder hierop kan inspelen. Daarnaast heeft de uitrol van het nieuwe GLB en 7e Actieprogramma Nitraat effect op de ruwvoerteelt.

U kunt zich hier aanmelden

Op themamiddag geven we meer duidelijkheid over de landbouwkundige- en bemestingtechnische effecten van het vervallen van de derogatie. Tegelijk houden we rekening met het effect van GLB en 7e Actieprogramma. Hiermee leveren we de eerste handvatten voor adviseurs, boeren en beleid om in te spelen op de nieuwe regels.

Programma

De themamiddag start met een inloop-lunch vanaf 12.00 uur. Het programma start om 13.00 uur en duurt tot 16.30 uur

We hopen je op 16 februari te ontmoeten.

Namens de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen

Met vriendelijke groet,

Bert Philipsen