Activiteit

Mais en gras: in vruchtwisseling of continuteelt

Tijdens de jaarlijkse themamiddag van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) op 6 februari 2020 aan de verschillende aspecten van mais en gras in vruchtwisseling of continu telen centraal. Er zijn veel vragen en beelden over wat een goede aanpak is en wat daarvan de conquenties voor onder andere bemesting en productie zal zijn.

Bij de keuze tussen wel of geen vruchtwisseling spelen veel aspecten een rol, zoals bedrijfstype, grondsoort, ontwatering en regio. Op deze themamiddag geeft de CBGV een overzicht van aandachtspunten en risico’s, en geven de sprekers ook handvatten voor een duurzame uitvoering van vruchtwisseling van mais en gras. We sluiten de themamiddag af met twee veehouders die elk een andere strategie toepassen. Jan Reinder Smeenge uit Zeegse heeft als strategie om meer met mais in continu teelt te werken. De tweede veehouder Patrick Hoefmans uit Alphen heeft als strategie om meer met mais in vruchtwisseling te werken. Beide veehouders nemen deel aan het project Grondig boeren met mais.

Programma

13:15 Ontvangst
13:30 Welkom door voorzitter CBGV Inge van Schie - Rameijer, LTO
Vruchtwisseling Mais en Gras in de actualiteit - Wat zijn de beleidsontwikkelingen? Claude van Dongen, LTO
Vruchtwisseling Mais en Gras landbouwkundig bekeken - De plussen en minnen in drie scenario’s. Wim Bussink, NMI
Duurzame continuteelt mais - Nog steeds een optie, maar welk vakmanschap is nodig? Herman van Schooten, WUR
Stikstofdynamiek bij Mais en Gras in vruchtwisseling - Hoe bemesting afstemmen op opbouw en afbraak stikstof in de bodem? Wim van Dijk, WUR
15:00 Pauze
15:20 Vruchtwisseling mais en gras op bedrijfsniveau - Optimale verhouding van blijvend gras, tijdelijk gras en mais. Nick van Eekeren, Louis Bolk Instituut
Mais en gras verbouwen in de praktijk - Twee veehouders delen hun ervaringen, één met vruchtwisseling en één met continuteelt. Jan Reinder Smeenge uit Zeegse en Patrick Hoefmans uit Alphen
Discussie
16:30 Aansluiting en napraten tijdens borrel

Aanmelden

U kunt zich hieronder opgeven voor deze themadag:

Aanmelding themadag 6 februari 2020