Nieuws

Houdt kalivoorziening op peil in grasklavermengsels

Gepubliceerd op
23 augustus 2021

Grasklavermengsels hebben voor een goede productie enkel 60-80 kg N per ha nodig voor de eerste snede. Echter de kali-, fosfaat- en zwavelvoorziening is voor alle sneden belangrijk. Vooral de kalivoorziening door het seizoen heen is een zorgpunt. Bij een tekort kan witte klaver zelfs wegvallen. De Adviesbasis Bemesting van de CBGV geeft aan wat grasklaver over de snedes heen nodig heeft aan kali.

Grasklavermengsels staan steeds meer in de belangstelling vanwege de stikstofbinding, eiwit van eigen land, maar juist ook vanwege de droogtetolerantie en biodiversiteit. Verschillende klavers spelen voor met name biodiversiteit ook een belangrijke rol in productieve kruidenrijke graslandmengsels. De stikstofbinding van klavers is een belangrijke motor achter de productie van deze mengsels en de bloemen zijn een belangrijke voedselbron voor bloembezoekende insecten.

Belang van bemesting

Grasklaver kan in symbiose met de rhizobiumbacterie stikstof binden en heeft voor een optimale productie enkel 60-80 kg N voor de eerste snede nodig. Grasklaver heeft wel een grote behoefte aan kali. Kali heeft invloed op de opbrengst, de droogtetolerantie, de ziektegevoeligheid, de wintervastheid en de standvastigheid. Kali-gebrek bij (witte) klaver is herkenbaar aan witgele puntjes op het blad. Omdat er intern transport plaats vindt van kali naar jonge bladeren wordt dit het eerste zichtbaar op het oudere blad. Doordat kali ook de verdamping reguleert door de huidmondjes open en dicht te zetten wordt klaver heel kwetsbaar bij een kalitekort en witte klaver kan daardoor wegvallen uit het mengsels.

Bemestingsadvies kali

Het bemestingsadvies voor kali is gebaseerd op de adviezen voor grasland. Kali geef je bij voorkeur per snede omdat je anders luxe consumptie krijgt waarbij de plant te veel kali opneemt en te hoge kaliumgehalten in het gewas niet wenselijk zijn voor diergezondheid. Vanwege de lagere stikstofbehoefte van 60-80 kg N per ha op jaarbasis wordt er op grasklaver vaak minder drijfmest gereden. Afhankelijk van bemestingstoestand en gebruik is de bemesting van kali dan niet genoeg en moet bijbemest worden met kalimeststoffen als K-60, patentali of kaliumsulfaat.