Nieuws

CBGV webinar: Bemesten en Kringlooplandbouw samengevat in 10 punten

Gepubliceerd op
3 mei 2021

Bemesten en Kringlooplandbouw was het onderwerp van het webinar van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen in februari jl. Dit webinar is samengevat in 10 kernboodschappen.

Kringlooplandbouw kun je op meerdere niveaus analyseren. Onderzoekers van Wageningen University & Research hebben de in- en uitgaande mineralenstromen in ons voedselsysteem onderzocht. Dat geeft inzicht in de belangrijkste ‘lekken’ van stikstof en fosfaat. Om kringlopen op bedrijfsniveau in de melkveehouderij verder te sluiten en verliezen te verminderen zijn twee bemestingsstrategieën mogelijk: een hogere opbrengst met gelijke input of gelijke opbrengst met lagere input. De aandachtspunten voor de bemesting binnen deze strategieën zijn in 10 kernboodschappen samengevat in een flyer.

 Het complete webinar van 11 februari terugkijken kan natuurlijk ook, dat vind je hier.