Nieuws

Verschil in bemesting per perceel leidt tot hogere benutting mest

Gepubliceerd op
2 april 2013

In het voorjaar worden nog vaak alle graslandpercelen met een zelfde gift bemest. Voor exact dezelfde opbrengst met gelijk ruw eiwit gehalte kan per perceel op jaarbasis 100 kg zuivere stikstof (N) meer of minder nodig zijn. Alle percelen een afgestemde bemesting geven is het meest optimaal.

In de praktijk wordt al een grote stap gemaakt door onderscheid te maken in maaien/weiden en een groep hoog NLV-percelen en een groep laag NLV-percelen , oftewel percelen die veel en weinig stikstof zelf leveren.

Met vier verschillende bemestingscategorie├źn is veel winst te behalen.

Verschil in bemestingsadvies eerste snede grasland N-gift (voorbeeld)
Maaien Weiden
Hoog NLV (gem 200) 115 90
Laag NLV (gem 100) 140 115

 Vanuit de derogatiebemonstering komen steeds meer grondmonsters beschikbaar met NLV-uitslagen (en ook P-AL). Deze geven een  handvat voor de optimale stikstof- en mestgift voor een goede opbrengst met een voldoende  ruw eiwit. Voor stikstofbemesting kent grasland volgens de adviesbasis (zie tabel 2-6) verschillende NLV-categorie├źn.

De Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen heeft een overzicht opgesteld waarin per NLV de bijbehorende stikstofgift voor weiden en maaien is weergegeven.

Meer informatie bij Bert Philipsen of Jantine van Middelkoop

logo-bemestingsadvies-regel.gif

De Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen is een initiatief van LTO-Nederland. Het Productschap Zuivel financiert de activiteiten van de commissie. De commissie draagt er zorg voor dat er een onafhankelijk bemestingsadvies voor iedereen beschikbaar is.