Nieuws

Tot 15 september kan kunstmeststikstof op grasland zinvol zijn

Gepubliceerd op
29 augustus 2013

Stikstof is op veel bedrijven een beperkende factor voor een optimale gewasproductie. Daarom is de verdeling van kunstmeststikstof binnen het seizoen van nog groter belang op grasland. Het N-bemestingsadvies voor grasland is gebaseerd op een hoog rendement van stikstof en kunstmest in het voorjaar. Echter, vergeet het najaar niet. Hoewel van mindere kwaliteit en waarde is iedere kg gras de moeite waard, zeker bij een ruwvoertekort.

Stikstof is op veel bedrijven een beperkende factor voor een optimale gewasproductie. Daarom is de verdeling van kunstmeststikstof binnen het seizoen van nog groter belang op grasland. Het N-bemestingsadvies voor grasland is gebaseerd op een hoog rendement van stikstof en kunstmest in het voorjaar. Echter, vergeet het najaar niet. Hoewel van mindere kwaliteit en waarde is iedere kg gras  de moeite waard, zeker bij een ruwvoertekort.

Bemesten zinvol tot half september

Stikstof uit drijfmest werkt vaak (te) lang door, daarom is het advies om na begin augustus de dierlijke mest te bewaren tot het volgende seizoen. Met kunstmest kan gerichter worden (bij)bemest. Bemesten met kunstmeststikstof mag en kan zinvol zijn tot half september. Zie daarvoor ook de adviesbasis bemesting (pag. 2.1.2-12) van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen. Om te produceren heeft het gras nog stikstof nodig. Daarnaast zorgt een stikstofgift voor half september dat de voederwaarde en de smakelijkheid in het najaar verbeteren.

Bemesten naar behoefte

Basis blijft wel altijd dat bemest moet worden naar behoefte, dus houd rekening met eventuele restwerking uit vorige snedes, nawerking van dierlijke mest en stikstoflevering uit de grond of klaver. Dit jaar zijn verschillen tussen de regio’s in omstandigheden/neerslag echter te groot voor een algemeen advies. Bij (extreme) droogte of kort na droogte is het ook niet verstandig om kunstmest te strooien. Als er weer voldoende vocht is zal er namelijk alsnog voldoende stikstof beschikbaar komen. Maar is de grond vochtig gebleven (bijvoorbeeld door beregening) en verwacht u nog een snede? Kijk dan in de adviestabellen hoeveel stikstof er nog nodig is. Vaak komt u dan uit op kleine giften tussen 50-75 kg KAS. Tot 50 kg KAS is met de huidige strooiers nog goed strooibaar. Met deze kleine giften kunt u ook de najaarsgroei en het najaarsgras nog goed benutten, zeker als de ruwvoervoorraad (te) klein is na afgelopen groeiseizoen.