Nieuws

Themamiddag CBGV: Meer voer van eigen land

Gepubliceerd op
17 januari 2014

Op donderdagmiddag 20 februari 2014 nodigt de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) gebruikers van bemestingsadviezen uit om de toepassing van de stikstofbemestingsadviezen te bespreken in De Schakel in Nijkerk.

Meld u aan door een email te sturen naar: livestockresearchsecr.milieu@wur.nl

Het gericht toepassen van bemestingsadviezen van stikstof geeft extra productieruimte. Dit is interessant zeker als normen een beperkende factor zijn. Tijdens de themamiddag: Meer voer van eigen land ... Hoe omgaan met lagere gebruiksnormen, zal deze vraag centraal staan.

Door de verdere aanscherping van de gebruiksnormen in het 5e actieprogramma en het wegvallen van de melkquotering in 2015 zal er een andere situatie ontstaan. Wanneer de melkproductie stijgt in Nederland, zal de ruwvoerproductie verder moeten stijgen bij behoud van een goed ruw eiwitgehalte. Er zal dan een extra spanningsveld ontstaan tussen stikstofgebruiksruimte en een hogere voerproductie.

Download het programma van de themamiddag

Aan deze middag zijn geen kosten verbonden.