Nieuws

Nieuwe P-adviezen ondersteunen hogere P-benutting

Gepubliceerd op
7 maart 2013

Tijdens een goed bezochte themamiddag ‘Haal meer uit P-bemesting’ stonden de in 2012 door de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) vastgestelde P-adviezen voor gras en maïs en de toepassing in de praktijk centraal. Ruim 80 aanwezigen hoorden hoe Wiebren van Stralen (LTO) het belang benoemde van een hoge P-benutting voor ruimte in de toekomst om te kunnen ondernemen (melk te produceren).

Commissielid Wim Bussink (NMI) liep nauwgezet de nieuwe insteek langs van een gewasgericht en bodemgericht advies voor zowel gras als maïs. Vervolgens liet Roselinde Goselink (Wageningen UR Livestock Research) zien dat de nieuwe adviezen goed samengaan met gezonde diervoeding. De normen liggen voldoende hoog, risico’s op een P-tekort als gevolg van bemesting zijn nihil.

Commissielid Albert-Jan Bos (DLV Rundveeadvies) plaatste de nieuwe adviezen in de dagelijkse praktijk van een melkveehouderijbedrijf. Een goede verdeling over grondsoorten, gewassen met gerichte inzet van (eventueel) verschillende mestsoorten geeft extra meerwaarde. De ontwikkelde MestverdelingsWijzer kan daarbij een nuttige rol spelen. Tot slot benadrukte Frans Aarts (Wageningen UR, Plant Research International) dat bedrijfsspecifieke invulling van de P-doelen nog meer ruimte geeft, maar ook goed graslandmanagement vraagt. Met de nieuwe P-adviezen wordt dit makkelijker haalbaar.

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met Bert Philipsen.

logo-bemestingsadvies-regel.gif

De Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen is een initiatief van LTO-Nederland. Het Productschap Zuivel financiert de activiteiten van de commissie. De commissie draagt er zorg voor dat er een onafhankelijk bemestingsadvies voor iedereen beschikbaar is.