Toedienen dierlijke mest op grasland

Nieuws

Let op natriumbemesting voor smakelijk weidegras

Gepubliceerd op
15 juli 2013

Voldoende natrium zorgt voor smakelijk gras, ook in de nazomer. De commissie bemesting grasland en voedergewassen attendeert op bemesting van natrium in zomer en nazomer.

Veelal volstaat de gift voor de eerste snede om het natriumgehalte gedurende de rest van het seizoen op peil te houden. Maar als in het voorjaar geen natrium is bemest of vanwege de smakelijkheid extra natrium wordt overwogen, ga dan uit van het bemestingsadvies en houdt een maximum aan van 50 kg Na2O per ha. Los strooien van Natriumzout is mogelijk, maar ook mengmeststoffen van stikstof en natrium zijn een goede optie.

Smakelijk weidegras

Het natriumadvies voor grasland is niet gericht op verhoging van de opbrengst, maar uitsluitend op de gezondheidstoestand van het rundvee en de smakelijkheid van het gras. Bij beweiding en/of een rantsoen met veel graskuil is het gewenst om via bemesting het natriumgehalte van het gras op peil te houden. Dit is gunstig voor de voeropname. Bovendien worden percelen beter afgeweid. Bij een rantsoen met veel snijmaïs is natriumaanvulling nodig via het rantsoen op stal.

Nieuw natriumadvies in 2012

De Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen heeft in 2012 een nieuw natriumadvies voor grasland opgesteld. Het advies is nu niet meer alleen gebaseerd op natrium in de bodem, maar ook op de hoeveelheid kalium en magnesium en op de kaliumbemesting. Kalium en magnesium werken namelijk de natriumopname tegen.

Meer informatie bij Bert Philipsen of Jantine van Middelkoop

logo-bemestingsadvies-regel.gif

De Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen is een initiatief van LTO-Nederland. Het Productschap Zuivel financiert de activiteiten van de commissie. De commissie draagt er zorg voor dat er een onafhankelijk bemestingsadvies voor iedereen beschikbaar is.