Nieuws

Nu ook zwavelbemestingsadvies voor maïs

Gepubliceerd op
10 april 2012

Naast grasland heeft ook (snij)maïs sinds kort een bemestingsadvies voor zwavel.

Door de teruggedrongen zwaveluitstoot van de industrie is namelijk ook de zwaveldepositie de afgelopen jaren sterk gedaald. Dit in combinatie met het vaak beperkte zwavel-leverendvermogen (SLV) van de bodem, vergroot het risico van een zwaveltekort voor optimale groei. Om dat te voorkomen heeft de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen nu dus ook een zwavelbemestingsadvies voor maïs vastgesteld.

Maïs neemt tussen 12 en 25 kg zwavel (S) per ha op in de vorm van sulfaat. Door de sterk gedaalde zwaveldepositie (minder dan 10 kg S per ha) en het vaak beperkte zwavel-leverendvermogen (SLV) van de bodem bestaat er een risico van tekort aan zwavel voor optimale groei. Zo heeft 55 % van de percelen op zandgrond en 25 % op kleigrond een SLV van 10 of lager. Uit veldproeven is gebleken dat zwavelbemesting meeropbrengsten kan geven tot 450 kg droge stof per ha. Een kleine zwavelgift is dan al snel lonend.

Het zwavelbemestingsadvies is gebaseerd op het SLV en het productievermogen van het perceel. Hoog producerende percelen met een goede kali- en fosfaattoestand hebben meer zwavel nodig dan laag producerende percelen.
De geadviseerde hoeveelheid zwavel moet met kunstmest verstrekt worden omdat er via mineralisatie van organische mest maar weinig zwavel beschikbaar komt. Veel meststoffen bevatten zwavel als nevenbestanddeel. Het advies maakt geen onderscheid tussen zwavelbemesting in de rij en breedwerpig. Het zwavelbemestingsadvies voor maïs is op 22 maart 2012 vastgesteld door de commissie bemesting grasland en voedergewassen.