Home

Bemestingsadvies

Nieuws

Meer informatie

Over de commissie

 

Bemestingsadvies grasland en voedergewassen

De bestanden zijn beschikbaar in het PDF-formaat.

Klik hier voor het volledige bemestingsadvies (1.5 MB)

Hiervoor heeft u de Adobe Acrobat Reader nodig, die op de meeste PC"s beschikbaar is. Heeft u de Acrobat Reader nog niet dan kunt u deze hier downloaden.

Inhoudsopgave:

1   Bemestingsplan  

 

Om de gewassen van voldoende voedingsstoffen te voorzien, de beschikbare mest zo goed mogelijk over de gewassen en de percelen te verdelen en te voldoen aan de wettelijke gebruiksnormen is het nodig een bemestingsplan op te stellen. Naast de bemestingsadviezen van de verschillende gewassen (hoofdstuk 2 t/m 6) zijn hiervoor ook de resultaten van grond- en mestonderzoek nodig, de werking van dierlijke mest en de nalevering van gewasresten (paragraaf 1.2.2, 1.3.2 en 1.3.3).

Hoofdstuk Titel Datum Laatste Controledatum
1   Bemestingsplan 01-12-2005

06-01-2014

1.1   Opstellen bemestingsplan voor stikstof 01-12-2005

06-01-2014

1.2   Grond 01-12-2002

06-01-2014

1.2.1   Monstername grond 01-12-2002

06-01-2014

1.2.2   Analyse grond 01-04-2011

06-01-2014

1.2.2.1   Berekening stikstofleverend vermogen 01-01-2008

06-01-2014

1.2.2.2   Berekening van het K-getal 01-12-2002

06-01-2014

1.2.2.3   Berekening van het zwavel leverend vermogen 01-12-2002

06-01-2014

1.3   Organische meststoffen 01-12-2002

06-01-2014

1.3.1   Monstername organische mest 01-12-2002

06-01-2014

1.3.2   Samenstelling organische meststoffen 20-01-2014

06-01-2014

1.3.2.1  Bewerkte meststoffen 20-01-2014

06-01-2014

1.3.3   Werking dierlijke mest 03-03-2012

06-01-2014

1.3.3.1   Stikstof werkingscoëfficiënten 20-01-2014

06-01-2014

1.3.3.2 Fosfaatwerkingscoëfficiënten 20-01-2014

06-01-2014

1.3.3.3 Kaliumwerkingscoëfficiënten 20-01-2014

06-01-2014

1.4 Nalevering ondergeploegde gewassen en gewasresten 20-01-2014

06-01-2014

1.5   Berekening kalkgift 01-12-2002

06-01-2014

1.5.1   Verzurende, neutrale of basische werking van minerale- en kalk meststoffen 01-12-2002

06-01-2014

1.5.2   Berekening kalkgift bij onderhoudsbekalking op grasland 01-12-2002

06-01-2014

1.5.3   Berekening kalkgift bij reparatiebekalking op grasland 20-01-2014

06-01-2014

1.5.4   Berekening kalkgift bij onderhoudsbekalking op bouwland 20-01-2014

06-01-2014

1.5.5   Berekening kalkgift bij reparatiebekalking op bouwland 20-01-2014

06-01-2014

1.6 Omrekeningsfactoren 20-01-2014

06-01-2014

       

DOWNLOAD HOOFDSTUK 1 COMPLEET »

2   Grasland  

 

De adviezen in dit hoofdstuk hebben betrekking op grasland; grasland zonder klaver (paragraaf 2.1), grasland met klaver (paragraaf 2.1) en graslandvernieuwing (paragraaf 2.3). Deze adviezen gelden ook voor kortdurend of tijdelijk grasland, ook wel kunstweide genoemd.

 

Hoofdstuk Titel Datum Laatste Controledatum
2   Grasland 01-12-2005

06-01-2014

2.1   Grasland zonder klaver 01-12-2002

06-01-2014

2.1.1   Kalk 01-12-2002

06-01-2014

2.1.2   Stikstof 01-12-2005

06-01-2014

2.1.3   Fosfaat 20-01-2014

06-01-2014

2.1.4   Kalium 01-01-2008

06-01-2014

2.1.5   Zwavel 01-12-2002

06-01-2014

2.1.6   Natrium 16-08-2012

06-01-2014

2.1.7   Magnesium 01-01-2008

06-01-2014

2.1.8   Koper 01-01-2008

06-01-2014

2.1.9   Kobalt 01-01-2008

06-01-2014

2.1.10   Mangaan 01-01-2008

06-01-2014

2.1.11   Selenium 24-01-2011

06-01-2014

2.1.12   IJzer, Zink, Molybdeen 24-01-2011

06-01-2014

2.2   Grasland met klaver 01-12-2002

06-01-2014

2.2.1   Kalk 01-12-2002

06-01-2014

2.2.2   Stikstof 01-12-2002

06-01-2014

2.2.3   Fosfaat 01-01-2008

06-01-2014

2.2.4   Kalium 01-12-2002

06-01-2014

2.2.5   Zwavel 01-12-2002

06-01-2014

2.2.6   Natrium 01-12-2002

06-01-2014

2.2.7   Magnesium 01-12-2002

06-01-2014

2.2.8   Koper 01-12-2002

06-01-2014

2.2.9   Kobalt 01-12-2002

06-01-2014

2.2.10   Mangaan 01-12-2002

06-01-2014

2.2.11   Selenium 01-01-2008

06-01-2014

2.3   Graslandvernieuwing 01-12-2005

06-01-2014

2.3.1   Herinzaai grasland 01-12-2002

06-01-2014

2.3.1.1   Kalk 01-12-2002

06-01-2014

2.3.1.2   Stikstof 01-12-2005

06-01-2014

2.3.1.3   Fosfaat 01-12-2002

06-01-2014

2.3.1.4   Kalium 01-12-2002

06-01-2014

2.3.1.5   Zwavel 01-12-2002

06-01-2014

2.3.1.6   Natrium 01-12-2005

06-01-2014

2.3.1.7   Magnesium 01-12-2005

06-01-2014

2.3.1.8   Koper 01-12-2002

06-01-2014

2.3.1.9   Kobalt 01-12-2002

06-01-2014

2.3.1.10   Mangaan 01-12-2002

06-01-2014

2.3.1.11   Selenium 01-01-2008

06-01-2014

2.3.2   Inzaai grasland in bouwland 01-12-2005

06-01-2014

2.3.2.1   Inzaai grasland in bouwland: Kalk 01-12-2005

06-01-2014

2.3.2.2   Inzaai grasland in bouwland: Stikstof 01-12-2005

06-01-2014

2.3.2.3   Inzaai grasland in bouwland: Fosfaat 01-12-2005

06-01-2014

2.3.2.4   Inzaai grasland in bouwland: Kalium 01-12-2005

06-01-2014

2.3.2.5   Inzaai grasland in bouwland: Zwavel 01-12-2005

06-01-2014

2.3.2.6   Inzaai grasland in bouwland: Natrium 01-12-2005

06-01-2014

2.3.2.7   Inzaai grasland in bouwland: Magnesium 01-12-2005

06-01-2014

2.3.2.8   Inzaai grasland in bouwland: Koper 01-12-2005

06-01-2014

2.3.2.9   Inzaai grasland in bouwland: Kobalt 01-12-2005

06-01-2014

2.3.2.10   Inzaai grasland in bouwland: Mangaan 01-12-2005

06-01-2014

2.3.2.11   Inzaai grasland in bouwland: Selenium, IJzer, Zink, Molybdeen 01-01-2008

06-01-2014


DOWNLOAD HOOFDSTUK 2 COMPLEET »
3   Mais  

 

In het bemestingsadvies voor maïs wordt onderscheid gemaakt tussen maïs in continuteelt en maïs geteeld in vruchtwisseling met andere gewassen. Met maïs in continuteelt wordt bedoeld dat de maïs twee of meer opeenvolgende jaren op hetzelfde perceel wordt geteeld, of dat de maïs meer dan 50 % van het vruchtwisselingschema uitmaakt. In alle andere gevallen wordt gesproken over maïs in vruchtwisseling met andere gewassen.
De in dit hoofdstuk vermelde adviezen gelden voor snijmaïs, MKS, CCM en korrelmaïs tenzij anders vermeld.

Hoofdstuk Titel Datum Laatste Controledatum
3   Maïs 01-12-2002

06-01-2014

3.1   Kalk 01-12-2002

06-01-2014

3.2   Stikstof 01-12-2002

06-01-2014

3.3   Fosfaat 01-04-2011

06-01-2014

3.4   Kalium 01-12-2002

06-01-2014

3.5   Magnesium 01-12-2002

06-01-2014

3.6   Koper 01-12-2002

06-01-2014

3.7   Borium 27-01-2012

06-01-2014

3.8   Mangaan 01-12-2002

06-01-2014

3.9   Zwavel 22-03-2012

06-01-2014


DOWNLOAD HOOFDSTUK 3 COMPLEET »
4   Granen voor GPS  

 

Bemestingsadvies voor granen.

Hoofdstuk Titel Datum Laatste Controledatum
4   Granen voor GPS 01-12-2002

06-01-2014

4.1   Kalk 01-12-2002

06-01-2014

4.2   Stikstof 01-12-2002

06-01-2014

4.3   Fosfaat 01-12-2002

06-01-2014

4.4   Kalium 01-12-2002

06-01-2014

4.5   Magnesium 01-12-2002

06-01-2014

4.6   Koper 01-12-2002

06-01-2014

4.7   Mangaan 01-12-2002

06-01-2014


DOWNLOAD HOOFDSTUK 4 COMPLEET »
5   Voederbieten  

 

Bemestingsadvies voor voederbieten.
Hoofdstuk Titel Datum Laatste Controledatum
5   Voederbieten 01-12-2002

06-01-2014

5.1   Kalk 01-12-2002

06-01-2014

5.2   Stikstof 01-12-2002

06-01-2014

5.3   Fosfaat 01-12-2002

06-01-2014

5.4   Kalium 01-12-2002

06-01-2014

5.5   Magnesium 01-12-2002

01-04-2011

5.6   Natrium 01-12-2002

06-01-2014

5.7   Koper 01-12-2002

06-01-2014

5.8   Borium 01-12-2002

06-01-2014


DOWNLOAD HOOFDSTUK 5 COMPLEET »
6   Luzerne  

 

Bemestingsadvies voor luzerne.
Hoofdstuk Titel Datum Laatste Controledatum
6   Luzerne 01-12-2002

06-01-2014

6.1   Kalk 01-12-2002

06-01-2014

6.2   Stikstof 01-12-2002

06-01-2014

6.3   Fosfaat 01-12-2002

06-01-2014

6.4   Kalium 01-12-2002

01-04-2011

6.5   Magnesium 01-12-2002

06-01-2014

6.6   Koper 01-12-2002

06-01-2014

6.7   Borium 01-12-2002

06-01-2014

6.8   Mangaan 01-12-2002

06-01-2014


DOWNLOAD HOOFDSTUK 6 COMPLEET »
7   Achtergronden  

 

Geraadpleegde literatuur.
Hoofdstuk Titel Datum Laatste Controledatum
7   Achtergronden 16-08-2012

06-01-2014


8   Bijlagen  

 

Hoofdstuk Titel Datum Laatste Controledatum
8   Bijlagen 01-12-2002

06-01-2014

8.1   Bijlage 1 01-12-2002

06-01-2014

8.2   Bijlage 2 01-12-2002

06-01-2014