Home

Bemestingsadvies

Nieuws

Themadagen

Flyers

Producten en links

Over de commissie

 

Dierlijke mest zo goed mogelijk verdelen

Nieuws

6-3-2017

Stikstofwerking uit varkensdrijfmest op grasland omhoog bijgesteld

De CBGV heeft recentelijk de stikstofwerking van rundvee- en varkensdrijfmest en de verdeling over de sneden herzien. Voor rundveedrijfmest levert dit slechts kleine verschuivingen op,

Lees meer...

Nieuws verantwoordeveehouderij.nl:

Meer nieuws...

Adviesbasis bemesting...

De Adviesbasis bemesting grasland en voedergewassen bevat bemestingsadviezen voor grasland, grasland met klaver, graslandvernieuwing, maïs, granen voor GPS, voederbieten en luzerne.

De adviesbasis wordt voortdurend gecontroleerd. Indien nodig worden adviezen gewijzigd of nieuwe adviezen toegevoegd.

bemestingsadvies

In de inhoudsopgaven zijn de recent gewijzigde paragrafen te herkennen aan de toegevoegde datum. U kunt uw eigen “Adviesbasis bemesting van grasland en voedergewassen” weer up-to-date maken door de gewijzigde paragrafen te vervangen door een nieuwe afdruk.

 

bemestingsadvies