Home

Bemestingsadvies

Nieuws

Themadagen

Flyers

Meer informatie

Over de commissie

 

Gehaltes dierlijke mest weer wat lager

Nieuws

9-5-2016

Gehaltes dierlijke mest weer wat lager

De Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) heeft in het Bemestingsadvies de tabel 'Gemiddelde samenstelling van organische meststoffen' aangepast aan de jongste praktijkcijfers. De gehaltes in runder- en vleesvarkensmest blijven over de afgelopen jaren dalen.

Lees meer...

Nieuws verantwoordeveehouderij.nl:

Meer nieuws...

Adviesbasis bemesting...

De Adviesbasis bemesting grasland en voedergewassen bevat bemestingsadviezen voor grasland, grasland met klaver, graslandvernieuwing, maïs, granen voor GPS, voederbieten en luzerne.

De adviesbasis wordt voortdurend gecontroleerd. Indien nodig worden adviezen gewijzigd of nieuwe adviezen toegevoegd.

bemestingsadvies

In de inhoudsopgaven zijn de recent gewijzigde paragrafen te herkennen aan de toegevoegde datum. U kunt uw eigen “Adviesbasis bemesting van grasland en voedergewassen” weer up-to-date maken door de gewijzigde paragrafen te vervangen door een nieuwe afdruk.

 

bemestingsadvies